აკადემიური პერსონალი

ინფორმატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი

მანანა მაღრაძე

ინფორმატიკის მიმართულების პროფესორი

ალექსი ბურდულაძე

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

რომეო გალდავა

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ნანი არაბული

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

დავით გულუა

ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

ლელა ალექსიძე

ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

მანუჩარ შიშინაშვილი

მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი

ქეთევან ქუთათელაძე

მენეჯმენტის მიმართულების პროფესორი

შოთა ვეშაპიძე

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ჭიაბრიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

შალვა ჯულაყიძე

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან დალაქიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

შალვა კვეზერელი

მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი