აკადემიური პერსონალი

ინფორმატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი

მანანა მაღრაძე

ინფორმატიკის მიმართულების პროფესორი

ალექსი ბურდულაძე

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

რომეო გალდავა

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ნანი არაბული

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

დავით გულუა

ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ლელა ალექსიძე

მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი

ქეთევან ქუთათელაძე

მენეჯმენტის მიმართულების პროფესორი

შოთა ვეშაპიძე

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ჭიაბრიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

შალვა ჯულაყიძე

მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან დალაქიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

შალვა კვეზერელი

მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი

ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

გიორგი მუშკუდიანი

ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

გიორგი საზანდრიშვილი

ნიკოლოზ სამხარაძე

ნიკოლოზ სამხარაძე

ლაშა მარკოზაშვილი

ლაშა მარკოზაშვილი

აკადემიის ბაკალავრიატის თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

ლევან გეგეშიძე

აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის თავდაცვის რესურსების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი 

არჩილ ჩაჩხიანი