ალექსი ბურდულაძე

ინფორმატიკის მიმართულება

პროფესორი

ალექსი ბურდულაძეგანათლება

2006 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიპომი #001779 თბილისი, მარტი 2007 წ. თემა: “ასფალტბეტონის ნარევის დამზადების ეკონომიურად და ეკოლოგიურად ეფექტური ტექნოლოგიები;

1991 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. დიპლომი КД #257085 მოსკოვი, 13.11.1992 თემა: “ასფალტბეტონის რეგენერაციის თბოტენიანი მეთოდი”;

1983 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა- საავტომობილო გზები, კვალიფიკაცია ინჟინერ-მშენებელი, დიპლომი წარჩინებით ИB N 257085 თბილისი, 13.10.1984.


სამუშაო გამოცდილება

2013 - წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საბაკალავრო პროგრამის “საგზაო ინჟინერია” ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი;

2011 - წლიდან ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სრული პროფესორი;

2007 – 2013 საქართველოს ტექნიკური იუნივერსიტეტი საგზაო დეპარტამენტის უფროსი;

2006 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური იუნივერსიტეტი საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მიმართულების სრული პროფესორი;

2000 - 2007 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კათედრის გამგე, პროფესორი;

1993 - 2000 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საავტომობილო გზების და აეროდრომების კათედრის დოცენტი;

1992 - 1993 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საავტომობილო გზების და აეროდრომების კათედრის ასისტენტი;

1987-1992 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს უფროსი;

1987 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს სექტორის უფროსი;

1986-1987 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სტუდენტთა საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს ინჟინერი;

1985 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სტუდენტთა საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს ჯგუფის უფროსი;

1983-1985 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სტუდენტთა საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს ინჟინერი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროექტებში (პროგრამებში) მონაწილეობა

 • ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარების თანამედროვე ტექნოლოგიები 2015-2017;
 • Participant of conference, International Academy of theoretical & Applied Sciences “Technological Advances”2016;
 • Participant of conference, International Academy of theoretical & Applied Sciences “Modern Reserch and Development”2015;
 • Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies 2015;
 • Institutes “Shrengthening, Deep National Georgian Educators’ Workshop;
 • საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით – საავტომობილო გზების მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა – 1983 წლიდან დღემდე;
 • ქ.თბილისის მერიის დაკვეთით – ქალაქის ქუჩებისა და გზების მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა – 2005 წლიდან დღემდე;
 • European Gommission Tacis-Tempus IV, Call # EAC/04/2008. Network of Enterprise Research Development and Support Centres 2008;
 • European Gommission Tacis-Tempus, SM-SCM-TO29ACB-2006 Tstablishing Quality Assuranse services in Georgian Highar Education Institutions 2006-2008;
 • Programs for University Industry Inters face (PUII) in partnership with the Ministry of Education and Since of Georgia (Implemented Partners) 2007;
 • ისრაელის კომპანიის Konstragsen end Development Grup (CDG) დაკვეთით. ქალაქის ქუჩებისა და გზების მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა – 2006 - 2007 წწ.;
 • საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის SLRP/CS/QCBS-01 დაკვეთით. სახელმწიფო სტანდარტი: საავტომობილო გზები. კლასიფიკაცია, ძირითადი გეომეტრიული პარამეტრები და მოთხოვნები. ისრაელის კომპანიის ROM Transportation Enjineering LTD მოწვევით – მთავარი კონსულტანტი. 2006-2007 წწ.;
 • “განაღმვის აქციის მართვის საშუალო დონის მენეჯერების თრეინინგი”, ერთობლივი პროექტი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან, საერთაშორისო გტრასტული ფონდის გრანტი. 2004-2005, 2006-2007 წწ.;
 • Establishing quality Assurance Service in the Georgian Higher Education Institutions-Tempus-Tacis - 2007;
 • Georgia Edncation and Euterprise Pilot (GEEP) Irist Aid at the Department of Foreign Affairs of Ireland - funded by 2007;
 • Capacity Building for Straregic Planing in Education-UNESCO -2006;
 • DTS Group მოწვევით - KfW საგზაო კომპონენტის ხარისხის კონტროლის მენეჯერი 2003-2006 წწ.;
 • გერმანული საკონსულტაციო კომპანიის „ GOPA Worldvide Consultats” GSIF II, KfW საგზაო კომპონენტის მთავარი კონსულტანტი 2004-2005 წწ;
 • შპს IDC მოწვევით. ბრიტანული კომპანია BP-CO –ს მიერ მშენებარე საავტომობილო გზების მშენებლობის ხარისხის კონტროლის მენეჯერი 2003;
 • ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს 2002 წლის გრანტი. რადიოლექციების კურსი “როგორ ვმართო საკუთარი ბიზნესი” საქართველოს რადიოს პირველი პროგრამა 2002-2003 წწ.;
 • ეროვნული ნორმა - საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაცია და სარემონტშორისო ვადების, კონსულტანტ ექსპერტი, 2002;
 • სახელმწიფო სტანდარტი: საავტომობილო გზები. კლასიფიკაცია, ძირითადი პარამეტრები და მოთხოვნები, კონსულტანტ ექსპერტი, 2002;
 • სახელმწიფო სტანდარტი: საავტომობილო გზები. საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაცია, კონსულტანტ ექსპერტი, 2002;
 • ევრაზია. ინგლისური ენა ტრანსპორტელთათვის. გრანტი N C 97–2002. 1998;
 • Eurasia (გრანტი N C 96–0156) “Business Support Netvork Tbilisi Center” 2000;
 • The Eurasia Foundation N C 98–0029. “დამწყები ბიზნესმენების დიუნსტაციური სწავლების კურსი” 1999-2000 წწ.;
 • Eurasia Foundation – მცირე ბიზნესის ინკუბატორის შექმნის შესაძლებლობის გამოკვლევა - 1999 წ. ;
 • OSGF კომპიუტერული და ვიდეოსწავლების მეთოდები ინჟინერთათვის - 1999;
 • OSGF HESPI1097 სტუ-ს დისტანციური სწავლების ცენტრი ტექნიკური ბაზის ორგანიზება -1997.