არჩილ ჩაჩხიანი

აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის თავდაცვის რესურსების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი

პროფესორი

ისტორიის დოქტორი

არჩილ ჩაჩხიანი

განათლება

2004-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დოქტურანტურა დოქტორანტი (სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი) თბილისი, საქართველო;

1994-1997 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია ისტორიკოსი-მასწავლებლის კვალიფიკაცია თბილისი, საქართველო;

1978-1983 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი ფიზიკოსი-მასწავლებლის კვალიფიკაცია თბილისი, საქართველო.

სამუშაო გამოცდილება

2009-დან დღემდე საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯი კურსის უფროსის მ/შ თბილისი,საქართველო;

2007-2009 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ერთიანი ენობრივი მომზადების ცენტრი ცენტრის უფროსი გიგანტი, საქართველო;

2006-2007 ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ხარისხის მართვის სამმართველოს დაგეგმვისა და პროგრამების განყოფილება განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო;

2005-2006 სამხედრო-საჰაერო ძალების უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსები კურსის უფროსის მოადგილე სასწავლო დარგში თბილისი, საქართველო;

2004-2005 ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამხედრო-საავიაციო კათედრა უფროსი მასწავლებელი თბილისი, საქართველო;

2002-2004 თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ფუნდამენტალურ მეცნიერებათა კათედრა, კათედრის უფროსი თბილისი, საქართველო;

2001-2002 თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ფუნდამენტალურ მეცნიერებათა კათედრა კათედრის უფროსის მოადგილე თბილისი, საქართველო;

2001-2002 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია სამსახურის უფროსი, სასწავლო განყოფილების უფროსის მოადგილე თბილისი, საქართველო;

1993 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის მთავარი სამმართველო,ბრიგადის მეთაურის მოადგილე ალექსეევკა, საქართველო;

1992 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის მთავარი სამმართველო, ასეულის მეთაური ალექსეევკა, საქართველო;

1991-1992 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი თბილისი, საქართველო;

1987-1992 საქართველოს ზოოტექნიკური სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის კათედრა კათედრის ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი კრწანისი, საქართველო ქ. თბილისის მე-16 საშ. სკოლა მასწავლებელი თბილისი, საქართველო;

1983-1987 ატომური ენერგეტიკის სახელმწიფო კომიტეტის სტაბილური იზოტოპების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,ინჟინერი უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი თბილისი, საქართველო.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2018 NATO-s ს სამხედრო განათლების პროგრამა (DEEP) აკადემიური პერსონალის უნარ-ჩვევების განვითარება თბილისი, საქართველო;

2017 სამხედრო განათლების პროგრამა აკადემიური პერსონალის თბილისი, საქართველო

2016 უნარ-ჩვევების განვითარება სამხედრო ხელოვნების ისტორიის ლექციებისა და პროგრამების ამერიკული კურსი გორი, საქართველო;

2013 ევროატლანტიკური უსაფრთხოების კურსი – საქართველოს პერსპექტივა მარშალის ცენტრი;

2013 NATO- საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა. სასწავლო კურსის მომზადების, დგეგმვის, პერზენტაციის და უნარ-ჩვევების კურსი თბილისი, საქართველო;

2010 სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და პრეზენტაციის კურსი გორი, საქართველო;

2008 ფართო უსაფრთხოების კონტექსტის ბრიტანული კურსი თბილისი, საქართველო ;

2006 IMET-ის პროგრამით დაგეგმილი ინგლისური ენის სწავლების მართვის კურსი ტეხასი, აშშ წვრთნების მართვის ბრიტანული კურსი თბილისი, საქართველო;

2001-2002 ინგლისური (ამერიკული) ენის ALC ინტენსიური კურსი თბილისი, საქართველო;

ჯილდოები

საბრძოლო დამსახურებისათვის;

შეიარაღებულ ძალებში უმწიკვლო სამსახურისათვის II ხარისხი;

შეიარაღებულ ძალებში უმწიკვლო სამსახურისათვის I ხარისხი;

სამშობლოსათვის თავდადებული;

სამშობლოსათვის თავდადებული.