გიორგი საზანდრიშვილი

ინფორმატიკის მიმართულება

ასისტენტ-პროფესორი

გიორგი საზანდრიშვილი

განათლება

1987-1992 მათემატიკა-ფიზიკის (მინორი ინფორმაციული ტექნოლოგიები) სპეციალობით, საშ. სკოლის მათემატიკა-ფიზიკის მასწავლებელი, ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი გორი, საქართველო;

1975-1986 საშუალო განათლების სრული კურსი, ქ. ქარელის N 2 საშუალო სკოლა ქარელი, საქართველო.

სამუშაო გამოცდილება

2017-დან დღემდე დავით აღმაშენებილის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკდაემიის ასისტენტ-პროფესორი, გორი, საქართველო;

2016-2017 დავით აღმაშენებილის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკდაემიის მოწვეული სპეციალისტი, გორი, საქართველო;

2017-დან დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულების მოწვეული მასწავლებელი, გორი, საქართველო;

2008-2012 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, გორი საქართველო;

1999-2008 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი, გორი საქართველო;

1996-1999 ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრის უფროსი, გორი, საქართველო;

1993-1996 ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკა-ფიზიკისა და ინფორმატიკის კათედრის ლაბორანტი, გორი, საქართველო.

ტრენინგები და სხვა მიღწევები

2011 დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მოწყობილი ტრენინგი ინფორმაციული ტექნოლოგების მიმართულებით;

2008-2009 IREX საინფორმაციო ტექნოლგიების კურსი;

2005 საეთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი CARITAS;

2003 გაეროს განვითარების ფონდი.