ლაშა მარკოზაშვილი

ეროვული თავდაცვის აკადემია, ბაკალავრიატი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი


ასოცირებული პროფესორი


ლაშა მარკოზაშვილი


განათლება

2013-2017წწ. ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოზნანი პოლონეთი, დოქტურანტურა. ხარისხი: პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

დისერტაცია: "Systems Approach to European Union Studies" სისტემური მიდგომა ევროპის კავშირის კვლევებში

2011–2013წწ. რუსეს უნივერსიტეტი, რუსე ბულგარეთი/რეგენსბურგის უნივერსიტეტი გერმანია - მაგისტრატურა. ხარისხი: ევროპული ინტეგრაციისა და რეგიონული კოოპერაციის მაგისტრი

თეზისი: "European Integration - Social Systems Theory Revisited" ევროპული ინტეგრაცია - სისტემური მიდგომის გადახედვა

2009–2011წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, მაგისტრატურა: ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი, თეზისი: „პრიგოროდნი კონფლიქტი და რეკონსილაცია“

2005–2009წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, ბაკალავრიატი მთარგმნელობითი საქმე ინგლისური ენა.

სამუშაო გამოცდილება

09.2017ეროვული თავდაცვის აკადემია, ბაკალავრიატი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი

08.2017 ეროვული თავდაცვის აკადემია ასოცირებული პროფესორი

01.04.2017 – 08.2017წწ. ეროვული თავდაცვის აკადემია, მოწვეული სპეციალისტი

01.09.2016 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი

01.09.2016 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი

ტრენინგები, სხვა მიღწევები


09.12.2016 დღემდე, სისტემური პოლიტიკის ქართული ჟურნალი, მთავარი რედაქტორი

09.12.2016 სისტემური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი

01.01.2014 დღემდე, სამეცნიერო ჟურნალი R/Evolutions, რედაქტორი, პოზნანი, პოლონეთი

2009-2010წწ. მკვლევარი, ილიას უნივერსიტეტი,ჩრდილოეთ კავკასიის კვლევები

„Cultural Factors of Abkhaz Disintegration"Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices", Publisher: Logos Verlag Berlin GmbH, Editors: Tomasz Branka, Jaroslaw Janczak, pp.177-189

"Transition Toward Democracy - Georgian Problems," Przegląd Politologiczny, Vol.3/2014 pp.185 -203

"CONFLICT AND RECONCILIATION IN PRIGORODNY REGION," strategic review, vol. 10/2017 with Tinatin Dvalishvili DOI: 10.14746/ps.2017.1.6

"Beyond BRICS New and Rising Global Powers," R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, Volume 3, Issue 1, July 2015 Markozashvili L., Van den Bosch J., Wiśniewski R.

"New Forces and Fault Lines – Five Years After the Arab Spring," R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, Volume 4, Issue 2, September 2016, Markozashvili L., Szkudlarek M., Van den Bosch J.

“Untangling the Leviathans of the Arab Spring,” interview with Amal Ghazal by Lasha Markozashvili, Revolutions: Global Trends & Regional Issues.

04.02.2016 Adam Mickiewicz University, “Europe in XXI century,” Collegium Polonicum, Słubice, Poland;

07.05.2014 R/evolutions, “Eurasian Insights,” Poznan, Poland;

04.04.2013 Ministry of Education and Science of Ukraine, “Innovative Development of Higher Education: Global and National Dimension of Changes,” Sumy, Ukraine.