ნანი არაბული

ინფორმატიკის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

ნანი არაბულიგანათლება

1996-2001 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინფორმატიკა, დოქტორი;

1990-1995 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინფორმატიკა. უმაღლესი განათლება.

სამუშაო გამოცდილება

2014-დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - აკრედიტიის ექსპერტი;

2011-დღემდე ეროვნული თავდაცვის აკადემია - ასოცირებული პროფესორი;

2006-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

2003-დღემდე საქართველოს ქალთა დასაქმების ხელისშემწყობი არასამთვრობო ორგანიზაცია ”ამაგდარი” - მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი. პროგრამისტი;

2006-2008 საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროფესიული სასწავლო ცენტრი - პროგრამების კოორდინატორი;

1999-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - კომპიუტერული ცენტრის ინჟინერ-პროგრამისტი. უფროსი მასწავლებელი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2014 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ეთა-ს და ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა;

2013 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ეთას და ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა;

2009 სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი;

2009 CISCO -ს ქსელური აკადემია, CCNA Exploration 5.0;

2006 CISCO -ს ქსელური აკადემია. ბაქო, აზერბაიჯანი, Fundamentals of UNIX.