ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულება

ასისტენტ პროფესორი

ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილიგანათლება

2011 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი;

2007 -2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრატურა;

2002-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი.

სამუშაო გამოცდილება

2013-2014 შპს " იდეაფიქსი", დირექტორი;

2011-2014 გლობალური საგანმანათლებლო ინსტიტუტი, ტრენერი და მარკეტინგის მენეჯერი;

2010-2011 ევროპული საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ლექტორი ინგლისურენოვან ჯგუფებში;

2009-2010 შპს " ოცნება"; მარკეტინგის სამსახურის უფროსი;

2007-2011 მართლმადიდებლურ ფორუმ " CHURCH. GE" -ს საქველმოქმედო ფონდი, ფინანსური ჯგუფის წევრი, თავჯდომარის მოადგილე;

2006-2008 მენეჯერი, სარეკლამო სააგენტო " MSG", კლიენტთა მომსახურების მენეჯერი, მედია დაგეგმარების მენეჯერი;

2005-2006 შპს " IEBSG", კონსულტანტ-ანალიტიკოსი მარკეტინგის დარგში.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2014 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი (UNT);

2011 G*STEP ვორქშოფების სერია (ტრენერების ტრეინიინგი), სერთიფიკატი;

2010 დიოსკურია და “People in Need”, ტრეინინგ-კურსი “ახალგაზრდა ლიდერები კონფლიქტის მართვაში”, სერთიფიკატი;

2008 ICSRPA, ადამიანური რესურსების მართვა, სერთიფიკატი;

2008 სტაჟირების ცენტრი-"ბუღალტერი", საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო აღრიცხვა-ანგარიშგების კურსი და პროგრამა “ორის-ბუღალტერი”, სერთიფიკატი;

2007 AGB Nielsen Media Research, მედია-მონიტორინგის პროგრამა - "ARRIANA"-ს კურსები, სერთიფიკატი;

2004 - 2005 ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, მარკეტინგის საფუძვლები, სერთიფიკატი;

2004 მარნეტი და მარკეტინგული კვლევის ცენტრი, სპეციალური სასწავლო კურსი მარკეტინგის მენეჯმენტში-ბიზნეს იმიტაცია, სერთიფიკატი.