ქეთევან ჭიაბრიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ჭიაბრიშვილიგანათლება

1997 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, ეკონომიკური თეორია, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;

1991 - 1994 თსუ, ეკონომკის ფაკულტეტი. პოლიტიკური ეკონომიის კათედრის ასპირანტი;

1986–1991 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება


2017- დან დღემდე ა(ა)იპ „საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს“ წევრი, თბილისი საქართველო.

2010 წლიდან დღემდე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

2008-2010 კავკასიის აკადემიური ცენტრი. ეკონომიკური სკოლა, ასოცირებილი პროფესორი (მაგისტრატურა);

2007-2008 სს. „ვისოლპეტროლიუმჯორჯია“, რეგიონული მართვის მენეჯერი

2007 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. ეკონომიკური სკოლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა);

1998- 2003 სს. „საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკი“. საკრედიტო განყოფილება, სალომბარდე განყოფილების უფროსი;

1997-2007 თსუ. ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

1995-1998 სს. „თბილკომბანკი“. საკრედიტო განყოფილება. საკრედიტო ოფიცერი; სალომბარდე განყოფილების უფროსი;

1993-2000 თბილისის 87-ე საჯარო სკოლა, საგანი - „ელემენტარული ეკონომიკა“. მასწავლებელი;

1991-1997 თსუ. ეკონომიკის ფაკულტეტი, პოლიტიკური ეკონომიის კათედრის უ/მასწავლებელი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2016 გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, „ტურიზმის განვითარების ზრდის მაჩვენებლები და პერსპექტივები“ (ექსპერტი);

2013-2014 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ეთა სხვადასხვა ტრენინგ-კურსები;

2013 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, “საქართველოს ნაციონალური სემინარი DEEP;

2012-2013 „ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები“, შუა აღმოსავლეთის ამერიკული უნივერსიტეტის პროექტის ნაწილი (ექსპერტი) ქუვეითი;

2003-2004 თანამშრომლობა გენდერის სწავლების საკითხისთვის საქართველოში (ექსპერტი) თბილისი; ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“.