რომეო გალდავა

ინფორმატიკის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

რომეო გალდავაგანათლება

1992-1999 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურის განყოფილება/ მაძიებელი, გამოთვლითი მათემატიკა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის Ph. m 01.05 C № 4 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება (ოქმი №27, 14.12.1999) . დიპლომის № 002488. ფიზიკა-მათემატიკის (01.01.07) მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;

1986-1991 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, გამოყენებითი მათემატიკა, მათემატიკოსი;

1975 - 1986 წწ. ქ. სოხუმის რკინიგზის №2 საშუალო სკოლა - ინტერნატი, სოხუმი, საქართველო საშუალო განათლების სრული კურსი.


სამუშაო გამოცდილება


2014 წლიდან - დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი;

2013 წლიდან - დღემდე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

2009 - დღემდე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი. საქართველო. მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2008 - დღემდე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი. საქართველო. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2000 - 2005 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი თბილისი. საქართველო კომპიუტერული ცენტრის ინჟინერ-პროგრამისტი;

1991 - 2006 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი სოხუმი/თბილისი. საქართველო. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის უმაღლესი მათემატიკისა და ეკონომიკური ინფორმატიკის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი; ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები

24.02 - 28.02 2014 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თბილისი, საქართველო. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

  • “DEEP – National Georgian Educators Workshop” – Assessment For Active Learning and Basic Curriculum Design.

2.05 - 13.05 2011 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის ინსტიტუტი, (ISMA) რიგა, ლატვია

  • ტემპუსის საგრანტო პროექტის ”უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური კავშირების გაუმჯობესებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის” (№159338–1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES) ფარგლებში ( TEMPUS Project “Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanities Sciences Competitiveness”).
  • ”პროფესიული სტანდარტების შემუშავების მეთოდიკა - ევროპული გამოცდილება”;
  • „სოციალური პარტნიორობა - ევროპული გამოცდილება“

29.06 – 29.07 2010 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო

  • შპს ”მრავალეროვანი საქართველოს” მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო, აკრედიტირებული ტრენინგ - პროგრამა
  • ”უახლესი მიღწევები სწავლა-სწავლებასა და ტექნოლოგიებში”

14.06 - 16.06 2010 გორის უნივერსიტეტი გორი, საქართველო

  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ევროკავშირთან
  • დაძმობილების პროექტი - “Twinning”;
  • ”Employability in Georgia & Experiences from France”