რექტორის მოადგილე

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორის მოადგილე

ერეკლე ჩიგოგიძე

დაბადების თარიღი: 1975 წლის 11 სექტემბერი

უცხო ენები: გერმანული, რუსული, ინგლისური

აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი

განათლება:

2005 დისერტაცია. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (გათანაბრებული - ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი);

2002-2005 დისტანციური კურსი მულტიპლიკატორთათვის: „უცხოური ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა“;

1997-2000 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა;

1995 პედაგოგიური პრაქტიკა. როტენბიულის გიმნაზია;

1992-1997 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანისტიკის ფაკულტეტი (წარჩინებით).

სამუშაო გამოცდილება:

2013-დან სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორის მოადგილე;

2012-დან სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტი;

2011-2013 კავკასიის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი;

2010-2013 კავკასიის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; გერმანული ენის დეპარტამენტის დირექტორი;

2004-2013 კავკასიის უნივერსიტეტის (კავკასიის ბიზნეს სკოლა) ლექტორი;

2009-2010 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ენების ცენტრის გერმანული ენის მიმართულების ხელმძღვანელი;

2006-2010 ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი;

2002-დან ლიცენზირებული გამომცდელი ÖSD-ს (ავსტრიის გერმანულენოვანი დიპლომი) ამიერკავკასიის ფილიალში (ლიც. N 721);

2001-2005 დისტანციური სწავლების განყოფილების უფროსი;

1999-2005 სინქრონული თარგმნის განყოფილების ლექტორი;

1998-2001 უფროსი ლაბორანტი ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიოთეკაში. გერმანული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1997-2000 მასწავლებელი დასავლურ ენათა და კულტურათა ინსტიტუტთან არსებულ კოლეჯში;

1995-1997 გერმანული ენის მასწავლებელი ახალგაზრდათა დასაქმების საერთაშორისო ცენტრში.

ჯილდოები:

2013 - ღირსების ორდენი