ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი


მაია ავალიანი

დაბადების თარიღი: 1976 წლის 16 ნოემბერი

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული, თურქული
განათლება:

2013 დან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი - დოქტორანტი

2006-2007 ქალაქის მართვა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

1998-2000 ფილოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

1994-1998 ფილოლოგიურ მეცნიერებათა ბაკალავრი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

1998 თომერის თურქული ენის კურსები, ანკარის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთის რესპუბლიკა.

სამუშაო გამოცდილება:

01.2011-დან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

2009-2010 ადამიანური რესურსების და ხარისხის მართვის მენეჯერი; შპს „ბეგი კომპანი“;

2008-2009 მინისტრის მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო (საერთაშორისო ურთიერთობისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტი);

2005-2008 ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი (ISO 9001; 22000 შიდა აუდიტი), კომპანია „სანტე ჯი-ემ-თი“ პროდუქტები;

2004 პროექტის კოორდინატორი - არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ტალღა“;

2000-2003 თავმჯდომარის თანაშემწე, კომერციული და სავაჭრო ცენტრების კავშირი.

ტრენინგი/პროფესიული განვითარება:

2016 პროექტების და პროგრამების მართვა” რუმინეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო;

2015 „გენდერული მეინსტრიმინგი უსაფრთხოების სექტორშიქალთა საინფორმაციო ცენტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი;

2014 „სტრატეგიული დაგეგმარება“ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია;

2014 „სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია“ საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

2014 „ შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტი და რისკების მართვა“ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია;

2014 „სემინარი ლიდერობის პრინციპებზე“ ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა (DEEP);

2013 „გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია №1325: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კოოპერაციის სააგენტო;

2013 „გენდერის ინტეგრირება კურიკულუმში - მესამე ვორქშოპი სამხედროებისთვის გენდერის სწავლებაზე“ ჟენევის შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული კონტროლის ცენტრი;

2011 „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კონვენცია (CEDAW), გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია №1325 და მათი იმპლემენტაცია ეროვნულ დონეზე“, ქალთა საერთაშორისო ცენტრი;

2011 უფროსი ხელმძღვანელების პროგრამა, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია, ნატო-საქართველოს პროფესიოული განვითარების პროგრამა;

2007 ხარისხისა და საკვების უსაფრთხოების მენეჯერის სერთიფიკატი, პერსონალის სერტიფიცირების რუსული რეგისტრი;

2006 „შრომის კოდექსი და შრომითი ურთიერთობები“, HR პროფესიონალთა კლუბი;

2006 „დროის დაგეგმვის პრინციპები და მეთოდები“, HR პროფესიონალთა კლუბი;

2006 „სამუშაო ანალიზი, თანამდებობრივი ინსტრუქცია, კომპეტენტურობის განსაზღვრა“ HR პროფესიონალთა კლუბი;

2005 ადამიანური რესურსების მართვის კურსი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი;

2005 ადამიანური რესურსების მართვის კურსი, სოციალური კვლევისა და პოლიტიკის ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი;

2005 საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა, ბუღალტრის ტრენინგ ცენტრი;

2004 სემინარი მედიის მრავალფეროვნების ანალიზზე, დიდი ბრიტანეთის მედიის დივერსიფიკაციის ინსტიტუტი;

2004 ტრენინგი CBM პროექტის მართვაში, ევრო საბჭო.