ადმინისტრაციის ფინანსების მართვის სამმართველოს საბუღალტრო აღრიცხვის ჯგუფის სპეციალისტი

ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის ფინანსების მართვის სამმართველოს საბუღალტრო აღრიცხვის ჯგუფის სპეციალისტის თანამდებობაზე, დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული

19.02.2018