ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებაზე სასწავლო კურსების: „თანამედროვე უსაფრთხოების საკითხები

ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს კონკურსს ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებაზე სასწავლო კურსების: „თანამედროვე უსაფრთხოების საკითხები", „პოლიტოლოგიის საფუძვლები", „კონფლიქტოლოგიის შესავალი", „ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი" ჩატარების მიზნით მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობებზე, დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული

16.08.2017