ენობრივი მომზადების სკოლა

ენობრივი მომზადების სკოლაში მიიღებიან:

  1. საზღვარგარეთ დაგეგმილ სხვადასხვა სასწავლო კურსზე კანდიდატებად შერჩეული პირადი შემადგენლობა;
  2. სამშვიდობო მისიებში წარსაგზავნად შერჩეული პირადი შემადგენლობა;
  3. სხვადსხვა საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩართული/მონაწილე პირადი შემადგენლობა;
  4. პირადი შემადგენლობა, რომელთაც თანამდებობრივი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე ესაჭიროება ენის ცოდნა.