სამეთაურო-საშტაბო კურსი

სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის სამეთაურო-საშტაბო კურსზე მიიღებიან:

  1. ოფიცრები მაიორის ან ვიცე-პოლკოვნიკის სამხედრო წოდებით, რომლებიც დანიშნულნი ან დასანიშნად გათვალისწინებულნი არიან სამეთაურო-საშტაბო თანამდებობებზე;
  2. გავლილი აქვთ ოფიცრის ძირითადი სამხედრო განათლების პროგრამები და ფლობენ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს;
  3. თავდაცვის სისტემაში მომუშავე სამოქალაქო პირები უმაღლესი განათლებით, რომლებსაც სამსახურებრივად ესაჭიროებათ სამეთაურო-საშტაბო პროგრამის გავლა.

შენიშვნა:

ოფიცრებს ვიცე-პოლკოვნიკის ან პოლკოვნიკის (პოლკოვნიკს, რომელსაც ზღვრულ ასაკამდე დარჩენილი აქვს 5 წელი) სამხედრო წოდებით, რომლებსაც არ გააჩნიათ უმაღლესი განათლება ან/და სრულად არ აქვთ გავლილი ოფიცრის ძირითადი სამხედრო განათლების პროგრამები. 2016-2020 წლებში უფლება მიეცემათ მონაწილეობა მიიღონ მისაღებ გამოცდებში და კონკურსის სახით ჩარიცხულ იქნან სამეთაურო-საშტაბო კურსზე.