გალერეა

  • მთავარი
  • გალერეა
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, მთავარი სერჟანტი ალუდა კოპალიანი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში