აკადემიის პირადი შემადგენლობის სწავლება

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო ბატალიონისა და ოფიცერთა საწყისი სამხედრო განათლების მიმართულების პირადმა შემადგენლობამ საბრძოლო მომზადების დონის ამაღლების მიზნით საპარაშუტო მომზადების კურსი გაირა.

აღნიშნული კურსი სპეციალური ოპერაციების ძალებისა და შსს სასაზღვრო პოლიციის მხარდაჭერით ბოლნისის საწვრთნელ ბაზაზე ჩატარდა.

06.09.2018