ენობრივი მომზადების სკოლის მასწავლებლების ტრენინგი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ენობრივი მომზადების სკოლის მასწავლებლებმა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მონაწილეობა მიიღეს „ინგლისური წიგნი საქართველოში“ მიერ ორგანიზებულ ოთხდღიან ტრენინგში.

04.09.2017