სასწავლო ბატალიონის მეორე კურსის საველე სწავლება

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო ბატალიონის მეორე კურსის იუნკერებს ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობები ჩაუტარდათ.

01.12.2017