გიორგი მუშკუდიანი

ინფორმატიკის მიმართულების

ასისტენტ-პროფესორი

გიორგი მუშკუდიანი


განათლება

2012-2015 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა;

1998-99 -რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერთა კურსები. რადიო და რადიოტექნიკური სისტემები;

1980-85 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის რადიოტექნიკის კათედრა, რადიოინჟინერი;

1976-80- ქუთაისის ფიზიკა-მატემატიკური სკოლა-ინტერნატი.

სამუშაო გამოცდილება

2016 - დღემდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; მოწვეული ლექტორი საგნებში - ფიზიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები;

2016- დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საინჟინრო ფიზიკური

პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი;

2015-2016 - თავდაცვის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი "კრწანისი", ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სკოლის უფროსი;

2013 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; მოწვეული ლექტორი საგანში ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოება;

2013-2015 - ეროვნული თავდაცის აკადემია, განყოფილების უფროსი;

2008-2013-ეროვნული თავდაცის აკადემია, რადიოელექტრონული მოწყობილობებისა და სისტემების უფროსი ინსტრუქტორი;

2007-2008 - ეროვნული გვარდიის ბრიგადის კავშირგაბმულობის უფროსი;

2006-2007 - ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის კავშირგაბმულობის უფროსი;

2003-2006 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოფიცერი;

1997-2003 - თავდაცვის სამინისტროს რადიო და რადიოტექნიკური ბატალიონის მეთაურის მოადგილე;

1995-97 - რადიო და რადიოტექნიკური ბატალიონის ტექნიკური მომსახურების ჯგუფის უფროსი;

1986-88, 1991-92 - ლენინგრადის ოპტიკური ინსტიტუტის საზღვაო სამეცნიერო-საცდელი სადგურის ინჟინერი;

1988-91 - ამიერკავკასიის საჰაერო თავდაცვის შტაბის კავშირგაბმულობის ბატალიონის შორეული კავშირების ცენტრის ინჟინერი;

1986 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; მოწვეული ლექტორი საგნებში - ელექტრორადიო მზომელობა და ელეტრონული ხელსაწყოები;

1985-86 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ტექნიკური წრეების ხელმძღვანელი;

1983-84 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სტუდენტური ტელევიზიის ინჟინერი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალური პროექტების (პროგრამების) მონაწილე;

1998-99 - რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერთა კურსები. რადიო და რადიოტექნიკური სისტემები.