აკადემიური განათლება

დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვულ თავდაცვის აკადემიაში ფუნქციონირებს უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხურები: ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა.