აკადემიური განათლება

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ფუნქციონირებს უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი და მეორე საფეხურის პროგრამები და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა.