აკადემიის შესახებ

ორგანიზაციული სტრუქტურარექტორი რექტორის პირველი მოადგილე რექტორის მოადგილე შტაბის უფროსი რექტორის მოადგილე მაგისტრატურა ბაკალავრიატი დისტანციური სწავლების ცენტრი საგამოცდო ცენტრი ბიბლიოთეკა იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლა სასწავლო პროცესების მხარდაჭერის ცენტრი სპორტის და ფიზიკური მომზადების სამსახური ენობრივი მომზადების სკოლა G-1 სამსახური G 3/G 2 G -5 G – 6 უზრუნველყოფის სამსახური იურიდიული სამმართველო ფინანსების მართვის სამმართველო შესყიდვების სამმართველო საგამოფენო სივრცე რეკრეაციის ცენტრი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შიდა აუდიტის სამსახური სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 • დაგეგმვის განყოფილება
 • უსაფრთხოების სამსახური
 • სამხედრო მიმართულების სასწავლო განყოფილება
 • სამოქალაქო მიმართულების სასწავლო განყოფილება
 • ლოჯისტიკის ქონების აღრიცხვის ჯგუფი
 • შენახვის ჯგუფი
 • სატრანსპორტო ჯგუფი
 • საყოფაცხოვრებიო მომსახურების ჯგუფი
 • ტექნიკური მომსახურების ჯგუფი
 • დაცვის ჯგუფი
 • ლაზარეთი
 • სპორტული კომპლექსი