რუსუდან დალაქიშვილი

მენეჯმენტის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან დალაქიშვილიგანათლება

1998 - პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, ბუღალტერთა გადამზადების კურსები;

1990 - 1992 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "სპეცფაკულტეტი" - ფინანსების მართვა;

1987-1992 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი - პოლიტეკონომია.

სამუშაო გამოცდილება

2012 კავკასიის უნივერისტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

2012 გ. თავართქილაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - პროფესორი;

2007 - 2012 ილიას უნივერისტეტი - მოწვეული სპეციალისტი;

2006 - 2008 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი;

2004-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი, უფრ. მასწავლებელი;

2002 – 2009 კავკასიის აკადემიური ცენტრი, მოწვეული სპეციალისტი;

1996-2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი, უფრ. მასწავლებელი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2016 USAID “ლიდერობის თანამედროვე ხედვა” /Mოდერნ Vიეწს ოფ Lეადერსჰიპ - ტრენერი;

2012 დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტი - ჯანდაცვის მენეჯმენტი - ტრენერი;

2009 USAID - პროექტის მენეჯმენტი;

2009 ამერიკის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო - კონფლიქტური ზონების ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადება - კოორდინატორი, ტრენერი;

2008 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching. Combating the property rights violation, Tax evasion and Corruption in transition societies: Strategy, Activity and the role of Education;

2008 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching. Combating the property rights violation, Tax evasion and Corruption in transition societies: Strategy, Activity and the role of Education. ოდესა, უკრაინა;

2007 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching. Innovative Teaching Strategies in Public Economic Policy Courses. ოდესა, უკრაინა;

2006-2008 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი - ეროვნული სასწავლო გეგმების პილოტირებისა და დანერგვის ტრენინგები - განათლების სამინისტროს ტრენერი;

2006 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching. Innovative Teaching Strategies in Public Economic Policy Courses, Political Economy of Corruption and Shadow Economy. ოდესა-უკრაინა;

2005-2006 ამერიკის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო - ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადება არაქართულენოვან სკოლებში - კოორდინატორი, ტრენერი;

2005 Open Society Institute, East program Caucasus Research. Resources Centers Foundation CASE – Trans Caucasus Regional Seminar in the South Caucasus on Economies in Transition;

2005 Association Junior Achievement Georgia

2004-2005 გლობალური ბიზნეს ეთიკა. Innovative Teaching Strategies in Public Economic Policy Courses. Workshop `Student Centered Learning with Innovative Teaching Methods. HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching - HESP რეგიონალური სემინარები;

2005 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching – HESP. რეგიონალური სემინარები, Innovative Teaching Strategies in Public Economic Policy Courses;

2005 HESR Regional Seminar for Excellence in Teaching – HESP. Implementation of information technologies, project design and service-learning methodology in public Economic Discipline. ოდესა, უკრაინა;

2004 – 2005 ამერიკის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო, ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო” - ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადება - კოორდინატორი, ტრენერი;

2005 ამერიკის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო - სკოლის სტრატეგიული მენეჯმენტი, კახეთის და იმერეთის სკოლის დირექტორებისათვის - კოორდინატორი, ტრენერი;

2004 HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching – HESP. Effective course and Curriculum design in public Economic Policy courses. ოდესა, უკრაინა;

2004 Association Junior Achievement Georgia. Seminar of Teachers Trainers Course in Applied Economics;

2002 ეკონომიკის ტრენერთა ტრენერი, საერთაშორისო ტრენერი. National Council on Economic Education Economics international - NCEE the National Council on Economic Education with funding from the United States Department of Education.(აშშ ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო);

2001-2003 Association of Economic Education certifies that according to National Council on Economic Education of US Program. Teachers Trainer in Economics.