ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ნინო ჯოჯუა

დაბადების თარიღი: 1966 წლის 21 ივლისი

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება:

2004 ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

1990 მაგისტრი, ელექტრული ტექნიკის ინჟინერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

2013 უმაღლესი განათლების ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტი, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

2012 სასერთიფიკატო პროგრამების მენეჯერი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი;

2006 პროფესორი, აკადემიური პროგრამების დირექტორი, კავკასიის აკადემიური ცენტრი;

2006 პროფესორი, თბილისის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემია;

2003 ტრენერი, ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეთა სამოქალაქო სპეციალობებზე გადამზადების და პროფორიენტაციის ცენტრი “ორიენტი” დირექტორის მოადგილე, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის თავდაცვის სამინისტროს პროექტი;

2001 დოცენტი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

1996 მარკეტინგის მენეჯერი, შ.პ.ს „ინა“ DELL -ის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში;

1990 მეცნიერ თანამშრომელი, იშვიათმიწა მასალების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტრენინგები და სხვა კურსები

2016 ოპერაციათა ანალიზი, პენსილვანიის უნივერსიტეტი;

2016 მომხმარებელთა ანალიზი, პენსილვანიის უნივერსიტეტი;

2015 NATO Quality Assurance Course, NATO School Oberammergau;

2015 გენდერული თანასწორობა, პოლიტიკა და მეინსტრიმინგი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი;

2015 Commonwealth Education Trust, Foundations of Teaching for Learning 7: Being a Professional, coursera.org;

2015 Project Management: The Basics for Success, University of California, Irvine.

2015 DEEP სასწავლო კურსის დაგეგმვა, შეფასება და ევალუაცია, პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ კონსორციუმი;

2014 DEEP workshop on Leadership, პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ კონსორციუმი;

2014 Curricula Development Workshops, NATO Defence Education Enhancement Program;

2013 Teaching methodologies, NATO Defence Education Enhancement Program;

2013 Data Demand and Use: Fundamentals of Implementation Research, USAID, MEASURE Evaluation, Monitoring and Evaluation Fundamentals;

2013 Microeconomics, University of California, Irvine, ცoursera.org;

2011 ტრენინგი აკრედიტაციის ექსპერტთათვის, ტვინინგის პროექტი CEIBAL, განათლების სამინისტრო;

2011 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად, ტვინინგის პროექტი CEIBAL, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი;

2010 ECTS-ის სისტემა და გერმანული გამოცდილება, ტვინინგის პროექტი CEIBAL, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი, სერთიფიკატი;

2009 ეკონომიკური კვლევების მეთოდოლოგია, ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, ETH Zurich, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2008 EIS სიმულაცია: ცვლილებები, IT ინოვაცია და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი წინსვლისათვის, ბამბერგის უნივერსიტეტი, კავკასიის აკადემიური ცენტრი;

2003 ტრენინგი ნოვატორებისა და ექსპერტთათვის: მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ITEX – Investments;

2002 მარკეტინგი, მენეჯმენტი, პროფესიული მენეჯერული უნარ-ჩვევები, CESO, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2002 საქართველოს აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძვლები, საქართველოს საწარმოთა განვითარების სააგენტო;

2000 Market Economy Oriented Training of research and Development of Institution's Management and Stuff, BCTC, CANADA Fund.