სწავლება აკადემიის პირადი შემადგენლობისთვის

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ფსიქოლოგიური მომსახურების განყოფილების ორგანიზებით აკადემიის პირადი შემადგენლობისთვის ერთკვირიანი სწავლება გაიმართა. აღნიშნული სწავლება მართვის ფსიქოსოციალურ მახასიათებლებსა და ფსიქოლოგიური ცნების პრაქტიკაში გამოყენებას მოიცავდა.

26.01.2018