ქეთევან ქუთათელაძე

მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი

პროფესორი

ქეთევან ქუთათელაძეგანათლება

2006 - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი), მეცნიერებათა აკადემია;

2005 – 2007 წწ. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი მაგისტრატურა სპეციალიბით „პროექტების მენეჯმენტი“;

1977 – 1982 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი სპეციალობა: ელექტრული გამოთვლითი მანქანები კვალიფიკაცია: ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი.


სამუშაო გამოცდილება

2012-დღემდე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია მენეჯმენტის მიმართულების სრული პროფესორი;

2009 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასოც.პროფესორი, ბიზნესის ადნიმისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ოპერაციათა მენეჯმენტის მოდულის ხელმძღვანელი;

2006 – 2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციული მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2004 – 2006 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების პროფესიული კავშირის ვაკის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე;

1996 – 2004 ქ. თბილისის ვაკის/ვაკე-საბურთალოს/ გამგეობის თავჯდომარის მოადგილე სოციალურ საკითხებში;

1992 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რკინიგზის ტრანსპორტზე ავტომატიკისა და ტელემექანიკის კათედრა. ასისტენტი;

1991 – 1992 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხიდებისა და გვირაბების კათედრა. ლაბორანტი;

1982 – 1991 სხვადასხვა თანამდებობებზე სახელმწიფო სტრუქტურებში;

1982 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის უფრ. ტექნიკოსი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2014 - სტუდენტთა სწავლების შეფასება, Defence Education Enhacement Program, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

2014 - სწავლების სტრატეგიები, International Federation of Language Teacher Associations, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო;

2009 - მენეჯეერული პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდები, USAID,The Energy Capacity Initiave Project;

2009 - სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სკსგ “ინქორპორეიტედი”;

2007 - ფინანსური მენეჯმენტი გაერთიანების ლიდერთათვის, ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაცია AFL-CIO;

2006 - სტრატეგიული დაგეგმვა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი;

2005 - NDI-ის მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამა, USAID, NDI;

2004 - საქმიან ქალთა ლიდერობის პროგრამა, კავკასიის ბიზნეს სკოლა, ჯორჯიის უნივერსიტეტი.