ენობრივი მომზადების სკოლა

ენობრივი მომზადების სკოლა სამხედრო მოსამსახურეებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად საშუალებას აძლევს შეისწავლონ უცხო ენები და აიმაღლონ ენის ცოდნის დონე სხვადასხვა პროგრამებისა და კურსების საშუალებით, რაც ითვალისწინებს: წერის, კითხვის, საუბრისა და მოსმენის უნარ-ჩვევების დახვეწას, გამოთქმასთან და გრამატიკასთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევას, ლექსიკის გამდიდრებასა და სპეციალური ტერმინოლოგიის შესწავლას, რათა მათ შეძლონ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება, ნატო-ს საერთაშორისო შტაბებში მუშაობა და საერთაშორისო წვრთნისა და განათლების პროგრამებში მონაწილეობა.

ენობრივი მომზადების სკოლა მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:

  • ინგლისური ენა
  • ფრანგული ენა
  • თურქული ენა
  • გერმანული ენა
  • რუსული ენა
  • სპარსული ენა
  • ქართული ენა