ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის მიზანია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს მოუმზადოს ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების მქონე ოფიცრები. ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების კურსების დასრულების შემდეგ სამხედრო მოსამსახურეები იღებენ ოფიცრის პირველად სამხედრო წოდებას „ლეიტენანტი“ და ძირითადი სამხედრო განათლების მისაღებად სწავლას აგრძელებენ შესაბამის სპეციალიზაციის კურსებზე.