სამხედრო განათლება

უმაღლესი სამეთაურო სკოლა

თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამა არის განათლების საფეხური, რომელიც უზრუნველყოფს ოფიცრებისთვის (ვიცე-პოლკოვნიკი,პოლკოვნიკი) და სამოქალაქო პირებისათვის სტრატეგიული დონის განათლების გადაცემას, რათა მათ შეძლონ იმსახურონ თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სხვადასხვა მენეჯერულ თანამდებობებზე. სწავლის დასრულების შემდეგ ეძლევათ შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ოფიცრები და სამოქალაქო პირები სახელმწიფო უსაფრთხოების და თავდაცვის მართვის საკითხებში სტრატეგიულ დონეზე.

მიმდინარეობს პროგრამის ჩამოყალიბების პროცესი