სიახლეები

სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები

მიმდინარე წლის 12 ივნისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები''. საკონფერენციო თემის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 28 მაისი. ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაშრომის შესრულების სტანდარტი. კონფერენციის ფარგლებში გამოიცემა სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომები უნდა წარმოადგინონ აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: nda@mod.gov.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ, კონფერენციის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარეს, აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, მარიამ დარბაიძეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: mdarbaidze@mod.gov.ge