სიახლეები

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია აკადემიაში

2021 წლის 11 მაისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები''.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 26 აპრილამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: nda@mod.gov.ge