სიახლეები

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები აკადემიაში

 

2021 წლის 19 მაისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები შემდეგი მიმართულებებით:

 

  • მენეჯმენტის მიმართულება -  ,,მართვის თანამედროვე გამოწვევები''
  • ინფორმატიკის მიმართულება  - ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს''
  • თავდაცვა და უსაფრთხოების მიმართულება  - ,,ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში''

 

კონფერენციებში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 12 მაისის ჩათვლით აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: nda@mod.gov.ge