სიახლეები

სერჟანტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია აკადემიაში

2021 წლის 24 ივნისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სერჟანტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,სერჟანტთა კორპუსის როლი თავდაცვის ძალების განვითარებაში და გაძლიერებაში''.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 11 ივნისამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: conference@eta.edu.ge