სიახლეები

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციები აკადემიაში

2021 წლის 29 ივნისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები ბაკალავრიატის მიმართულებების მიხედვით: 

მენეჯმენტის მიმართულება - ,,მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები''

ინფორმატიკის მიმართულება - ,,ადამიანები და ჭკვიანი პროგრამები - ხელოვნური ინტელექტი''

თავდაცვა და უსაფრთხოების მიმართულება - ,,თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენცია, 2021 წლის უსაფრთხოების გამოწვევები''

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 11 ივნისამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: conference@eta.edu.ge