სიახლეები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია აკადემიაში

2021 წლის 13 ოქტომბერს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში''.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 28 სექტემბრამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: conference@eta.edu.ge

 კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ ფორმატში.