სიახლეები

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია აკადემიაში

2022 წლის 2 აგვისტოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში გაიმართება სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები''.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების დოქტორანტებს და დოქტორის ხარისხის მქონე პირებს.

მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 20 ივნისამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: conference@eta.edu.ge