სიახლეები

აკადემია აცხადებს სტატიების მიღებას სამხედრო-სამეცნიერო შრომების კრებულისთვის

ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს სტატიების მიღებას სამხედრო-სამეცნიერო შრომების კრებულისთვის.

სამეცნიერო ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნების მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 16 სექტემბრამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: statia@eta.edu.ge