სიახლეები

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში არსებულ პროგრამებს დაემატა „სამართლის" და „საავიაციო ინჟინერიის" საბაკალავრო პროგრამები.

აბიტურიენტებს დამატებულ საბაკალავრო პროგრამებზე რეგისტრაციის გავლა  შეეძლებათ 2 აპრილის 20:00 საათიდან 4 აპრილის 18:00 საათამდე.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციაგავლილ აბიტურიენტებს 20 ივნისამდე შესაძლებლობა ექნებათ აირჩიონ ეროვნული თავდცვის აკადემიის შემოთავაზებული საბაკალავრო პროგრამები:

·         თავდაცვა და უსაფრთხოება

·         მენეჯმენტი

·         ინფორმატიკა

·         სამართალი

·         მექანიკის ინჟინერია

·         საავიაციო ინჟინერია