სიახლეები

სამეცნიერო კვლევითი კონფერენცია აკადემიაში

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში გაიმართა დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ტოტალური (ყოვლისმომცველი) თავდაცვა, როგორც საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტაბილურობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი“ მოხსენება.
ღონისძიების მონაწილეებს და მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა პოლკოვნიკმა გიორგი ლაღიაშვილმა. 
პროექტი მომზადდა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ეგიდით. ნაშრომი მოიცავს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა  და თავდაცვითი ამოცანების გადაჭრის საკითხებს, აგრეთვე მოსახლეობისა და  მატერიალური რესურსების მაქსიმალური ჩართვის საჭიროებას საერთო ეროვნულ ძალისხმევაში.
მოხსენების დასასრულს, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა მონაწილეებს გადასცა სერტიფიკატები.