სიახლეები

აკადემიაში მიმდინარე ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მოპოვების პროცესის შესახებ

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში მიმდინარეობს ღონისძიებები ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მოპოვების მიზნით. დაგეგმილი აქტივობების დასრულების შემდეგ მოხდება  აკადემიის ორგანიზაციული და სასწავლო პროცესების მართვის ციკლის შესაბამისობა ნატო-ს სტანდარტებთან და მიღებული იქნება ინსტიტუციურ აკრედიტაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება.
აკადემიის, ხილვა უკვე შესაძლებელია ნატოს ხარისხის უზრუნველყოფის საინფორმაციო  პორტალზე (NATO QA HUB)
https://qa.sidecloud.net/newcomers/national-defence-academy-georgia