სიახლეები

თავდაცვის აკადემიაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატთა სია:

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით
სრული პროფესორი: მაღრაძე მანანა
ასოცირებული პროფესორი: არაბული ნანი, კიკნაძე მზია
ასისტენტ-პროფესორი: ლორთქიფანიძე გრიგოლ

მშენებლობის მიმართულებით
სრული პროფესორი: ბურდულაძე ალექსი
ასოცირებული პროფესორი: მჭედლიშვილი კონსტანტინე, ქრისტესიაშვილი ელინა
ასისტენტ-პროფესორი: შიშინაშვილი მანუჩარი

ზოგადი მენეჯმენტის მიმართულებით
სრული პროფესორი: ჭიაბრიშვილი მაია
ასოცირებული პროფესორი: მაღლაფერიძე ნიკოლოზი, ჭიაბრიშვილი ქეთევანი
ასისტენტ-პროფესორი: აბაშიშვილი გიორგი