რექტორის ხედვა

სსიპ დავით აღმაშენებლი სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი ბრიგადის გენერალი მამია ბალახაძე

რექტორის ხედვა 2024