სამეთაურო-საშტაბო კურსი

მიღება

სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის სამეთაურო-საშტაბო კურსზე მიიღებია:

  1. ოფიცრები  „მაიორი“-ს და „ვიცე-პოლკოვნიკი“-ს სამხედრო წოდებით, რომლებსაც გავლილი აქვთ ოფიცრის ძირითადი სამხედრო განათლების პროგრამები და მინიჭებული აქვთ არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
  2. ოფიცრები „ვიცე-პოლკოვნიკი“-ის სამხედრო წოდებით, რომლებსაც არ გააჩნიათ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და სრულად არა აქვთ გავლილი ოფიცრის ძირითადი სამხედრო განათლების პროგრამები;
  3. სამოქალაქო პირები, რომლებსაც გააჩნიათ მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.