სამეთაურო-საშტაბო კურსი

აკადემიური პერსონალი

სამეთაურო საშტაბო კურსზე აკადემიური პერსონალი შედგება სამოქალაქო პირებისაგან, რომელთა უმრავლესობა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები არიან. მათ აქვთ გავლილი ანალოგიური სამხედრო კურსები ჩვენ პარტიორ ქვეყნებში, ასევე სამხედრო მოსამსახურებისაგან, რომლებსაც  აქვთ ანალოგიური ან უფრო მაღალი სამხედრო განათლება მიღებული ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან. მათი სამუშაო გამოცდილება სამხედრო სფეროში ძალზედ ფართოა (ბატალიონის მეთაურები, ბრიგადის მეთაურები, გენერალური შტაბი, სარდლობები და სასწავლო ქვედანაყოფები). ამას გარდა ყველა სამოქალაქო პერსონალი დოქტორის ხარისხის მქონე ან და დოქტორანტია. სამხედრო მოსამსახურეები მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული და დოქტროანტები. ასევე მოწვეული ექსპერტები სხვადასხვა სექტორებიდან ( უსაფრთხოება, ეკონომიკა, თავდაცვა)