სიახლეები

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე მსმენელთა ონლაინ რეგისტრაცია იწყება

ონლაინ რეგისტრაციისთვის:

საბუთების მიღება იწარმოებს 13 მაისიდან  28 მაისის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მე-3 კილომეტრი.

 მიღების პირობები და საბუთების ნუსხა იხილეთ: ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ვებგვერდზე