სიახლეები

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“

აკადემიაში სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“ გაიმართა. ღონისძიება ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის უფროსმა, პოლკოვნიკმა გიორგი ლაღიაშვილმა მისასალმებელი სიტყვით გახსნა.

კონფერენციაზე ნაშრომები წარმოადგინეს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის და სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესორებმა და დოქტორანტებმა. კონფერენციას ესწრებოდნენ ფსიქოლოგიის დარგში მოღვაწე საპატიო სტუმრები. მომხსენებლებმა წარმოადგინეს საკუთარი თეორიული თუ კვლევითი ასპექტები ფსიქოლოგიის იმ დარგებიდან, რომლებშიც ისინი მუშაობენ სამეცნიერო კუთხით.

წარმოდგენილი მოხსენებები იყო მრავალფეროვანი და ეხებოდა ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგორიცაა: ,, სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვაში'', ,,სტუდენტების აკულტურაციის ორიენტაციები და ეთნიკურ/რელიგიურ ჯგუფებთან სიახლოვის აღქმა'', ,,მართვის ხელოვნება გენდერულ ჭრილში (ესქილედან არისტოფანემდე)'', ,,ფსიქოკონსულტირების ტექნიკების როლი მართვის პროცესში'' და სხვა.

ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ.