ადგილობრივი თანამშრომლობა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჩეხეთის თავდაცვის უნივერსიტეტი

ბულგარეთის რაკოვსკის სამხედრო კოლეჯი

სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ა(ა)იპ სამხედრო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია

ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო კოლეჯი

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი''

შპს ევროპის უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემია - შეთანხმება თავდაცვის განათლების თანამშრომლობაზე

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი