ადგილობრივი თანამშრომლობა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ა(ა)იპ სამხედრო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი