ადგილობრივი თანამშრომლობა

ორგანიზაციები

ა(ა)იპ კამკა ქსელი

გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი

საქართველოს პარლამენტის აპარატი

სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი

საქართველოს სტრატეგისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი

სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო

სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევთი ინსტიტუტი

ა(ა)იპ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაცია

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ა(ა)იპ საქართველოს სამხედრო ისტორიის საზოგადოება

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი