ბიბლიოთეკა

ელექტორნული კატალოგი
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი

ელექტრონული ბიბლიოთეკა
EBSCO EP Package

სხვადასხვა დარგის მონაცემთა ბაზები და ბიბლიოთეკები
მსოფლიოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა - http://project.wdl.org
პროექტი"Gutenberg" - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Open Book Publishers - http://www.openbookpublishers.com
ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Bookyards - http://www.bookyards.com/en/welcome
ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Internet Archive - https://archive.org/index.php
ელექტრონული ბიბლიოთეკა Scribd - https://www.scribd.com
Essential Histories - https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=businessManagement
Business & Management Collection - https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=ospreyEssentialhistories

სტატიები, ჟურნალები
Oxford University Press - https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
Cambridge Journals - https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
Scielo - http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
Welsh Newspaper Online - http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
DOAJ Electronic Library - https://doaj.org

სამეცნიერო, აკადემიური კვლევების მონაცემთა ბაზები
ამერიკის სამეცნიერო ინფორმაციის ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა "ISI" - http://ips.clarivate.com//training/
მეცნიერების საერთაშორისო პორტალი - https://worldwidescience.org/index.html
ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - http://fs.unm.edu/eBooks-otherformats.htm
OpenDoar - http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
ბუდაპეშტი - ღია წვდომის ინიციატივა - https://www.budapestopenaccessinitiative.org
ევროპული კვლევების ციფრული არქივი (Driver) https://www.driver-repository.eu